Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
16 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: informacja Menu 09.05.2019 12:40 Tomasz Włodarczyk
17 Usunięto pozycję menu: Informacja Menu 09.05.2019 12:40 Tomasz Włodarczyk
18 Dodano pozycję menu: Informacja Menu 09.05.2019 12:35 Tomasz Włodarczyk
19 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Informacje Menu 09.05.2019 12:33 Tomasz Włodarczyk
20 Zmieniono nazwę pozycji menu:Informacja Menu 09.05.2019 12:33 Tomasz Włodarczyk
21 Zmieniono nazwę pozycji menu:Zarządzenia Menu 09.05.2019 12:32 Tomasz Włodarczyk
22 Dodano ogłoszenie: Koncepcja pracy szkoły z dn. 09-03-2017 Ogłoszenia 09.03.2017 9:17 Jakub Ortyl
23 Zmieniono wiadomość: Samorząd uczniowski Wiadomości 09.03.2017 9:06 Jakub Ortyl
24 Zmieniono wiadomość: Rada rodziców Wiadomości 09.03.2017 9:04 Jakub Ortyl
25 Zmieniono wiadomość: Rada pedagogiczna Wiadomości 09.03.2017 9:03 Jakub Ortyl
26 Zmieniono wiadomość: Rada pedagogiczna Wiadomości 09.03.2017 9:03 Jakub Ortyl
27 Zmieniono wiadomość: Dyrekcja Wiadomości 09.03.2017 8:56 Jakub Ortyl
28 Usunięto ogłoszenie: Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 z dn. 06-03-2014 Ogłoszenia 09.03.2017 8:56 Jakub Ortyl
29 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin świetlicy szkolnej - 03.09.2014 z dn. 09-03-2017 Ogłoszenia 09.03.2017 8:54 Jakub Ortyl
30 Dodano ogłoszenie: Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 14.02.2017 z dn. 09-03-2017 Ogłoszenia 09.03.2017 8:52 Jakub Ortyl

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy

Do druku Początek strony