Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono ogłoszenie: Statut szkoły - 24.11.2010 z dn. 05-03-2014 Ogłoszenia 16.01.2015 12:32 Jakub Ortyl
2 Zmieniono ogłoszenie: Koncepcja pracy szkoły z dn. 04-02-2016 Ogłoszenia 04.02.2016 12:23 Jakub Ortyl
3 Zmieniono wiadomość: Rada rodziców Wiadomości 09.03.2017 9:04 Jakub Ortyl
4 Zmieniono ogłoszenie: Certyfikat - Szkoła bez przemocy z dn. 06-03-2014 Ogłoszenia 16.01.2015 12:59 Jakub Ortyl
5 Zmieniono ogłoszenie: Tytuł - Aktywna Szkoła - Aktywny Uczeń z dn. 04-02-2016 Ogłoszenia 04.02.2016 12:32 Jakub Ortyl
6 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok z dn. 10-05-2019 Ogłoszenia 10.05.2019 14:20 Tomasz Włodarczyk
7 Zmieniono uchwałę : Zarządzenia dyrektora z dn. 05-03-2014 Uchwały 06.03.2014 9:51 Jakub Ortyl
8 Zmieniono ogłoszenie: Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 29.02.2016 z dn. 07-03-2016 Ogłoszenia 07.03.2016 16:07 Jakub Ortyl
9 Zmieniono ogłoszenie: Informacje o sprawozdaniu finansowym. z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 15:24 Tomasz Włodarczyk
10 Zmieniono ogłoszenie: Zmiany w statucie - 29.08.2014 z dn. 16-01-2015 Ogłoszenia 16.01.2015 12:33 Jakub Ortyl
11 Zmieniono ogłoszenie: Statut szkoły - 24.11.2010 z dn. 04-02-2016 Ogłoszenia 04.02.2016 12:25 Jakub Ortyl
12 Zmieniono wiadomość: Samorząd uczniowski Wiadomości 09.03.2017 9:06 Jakub Ortyl
13 Zmieniono ogłoszenie: Certyfikat - Szkoła bez przemocy z dn. 06-03-2014 Ogłoszenia 06.03.2014 23:15 Jakub Ortyl
14 Zmieniono ogłoszenie: Certyfikat Polskiego Towarzystwa Dysleksji z dn. 07-03-2014 Ogłoszenia 16.01.2015 12:59 Jakub Ortyl
15 Zmieniono ogłoszenie: Tytuł - Bezpieczna Szkoła z dn. 04-02-2016 Ogłoszenia 04.02.2016 12:32 Jakub Ortyl

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy

Do druku Początek strony