Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok z dn. 10-05-2019 Ogłoszenia 10.05.2019 14:20 Tomasz Włodarczyk
2 Dodano ogłoszenie: Zapytania Ofertowe z dn. 17-09-2019 Ogłoszenia 17.09.2019 10:33 Tomasz Włodarczyk
3 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 15:15 Tomasz Włodarczyk
4 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 15:23 Tomasz Włodarczyk
5 Zmieniono ogłoszenie: Informacje o sprawozdaniu finansowym. z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 15:25 Tomasz Włodarczyk
6 Dodano ogłoszenie: Informacja z dn. 09-05-2019 Ogłoszenia 09.05.2019 12:53 Tomasz Włodarczyk
7 Dodano pozycję menu: Zapytania Ofertowe Menu 17.09.2019 10:31 Tomasz Włodarczyk
8 Zmieniono ogłoszenie: Zapytania Ofertowe z dn. 17-09-2019 Ogłoszenia 17.09.2019 11:50 Tomasz Włodarczyk
9 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 15:17 Tomasz Włodarczyk
10 Zmieniono ogłoszenie: Informacje o sprawozdaniu finansowym. z dn. 08-05-2020 Ogłoszenia 08.05.2020 15:24 Tomasz Włodarczyk
11 Zmieniono wiadomość: Samorząd uczniowski Wiadomości 09.03.2017 9:06 Jakub Ortyl
12 Zmieniono ogłoszenie: Zmiany w statucie - 29.08.2014 z dn. 04-02-2016 Ogłoszenia 04.02.2016 12:25 Jakub Ortyl
13 Zmieniono wiadomość: Rada rodziców Wiadomości 16.01.2015 12:41 Jakub Ortyl
14 Dodano ogłoszenie: Statut szkoły - plik PDF z dn. 05-03-2014 Ogłoszenia 05.03.2014 23:34 Jakub Ortyl
15 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin świetlicy szkolnej - 03.09.2014 z dn. 04-02-2016 Ogłoszenia 04.02.2016 12:26 Jakub Ortyl

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 14  prawy

Do druku Początek strony