Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono ogłoszenie: Informacja o sprawozdaniu finansowym za 2018 rok z dn. 10-05-2019 Ogłoszenia 10.05.2019 14:20 Tomasz Włodarczyk
2 Dodano ogłoszenie: Informacja z dn. 09-05-2019 Ogłoszenia 09.05.2019 12:53 Tomasz Włodarczyk
3 Dodano pozycję menu: Informacja Menu 09.05.2019 12:42 Tomasz Włodarczyk
4 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: informacja Menu 09.05.2019 12:40 Tomasz Włodarczyk
5 Usunięto pozycję menu: Informacja Menu 09.05.2019 12:40 Tomasz Włodarczyk
6 Dodano pozycję menu: Informacja Menu 09.05.2019 12:35 Tomasz Włodarczyk
7 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Informacje Menu 09.05.2019 12:33 Tomasz Włodarczyk
8 Zmieniono nazwę pozycji menu:Informacja Menu 09.05.2019 12:33 Tomasz Włodarczyk
9 Zmieniono nazwę pozycji menu:Zarządzenia Menu 09.05.2019 12:32 Tomasz Włodarczyk
10 Dodano ogłoszenie: Koncepcja pracy szkoły z dn. 09-03-2017 Ogłoszenia 09.03.2017 9:17 Jakub Ortyl
11 Zmieniono wiadomość: Samorząd uczniowski Wiadomości 09.03.2017 9:06 Jakub Ortyl
12 Zmieniono wiadomość: Rada rodziców Wiadomości 09.03.2017 9:04 Jakub Ortyl
13 Zmieniono wiadomość: Rada pedagogiczna Wiadomości 09.03.2017 9:03 Jakub Ortyl
14 Zmieniono wiadomość: Rada pedagogiczna Wiadomości 09.03.2017 9:03 Jakub Ortyl
15 Zmieniono wiadomość: Dyrekcja Wiadomości 09.03.2017 8:56 Jakub Ortyl

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 13  prawy

Do druku Początek strony